Grzybotwórcze patogeny przyczyną nowych chorób zakaźnych u dzikich zwierząt

ZnalezioneGrzybotwórcze patogeny są coraz częściej uznawane za przyczynę nowych chorób zakaźnych u dzikich zwierząt, powodując gwałtowny spadek populacji i utratę różnorodności biologicznej na całym świecie (Fisher et al., 2012). Dwa najbardziej znaczące przykłady to Batrachochytrium dendrobatidis, który powoduje chytridiomycosis i doprowadził do zmniejszenia populacji płazów na całym świecie (Berger i wsp., 2016) oraz Pseudogymnoascus destructans, który powoduje zespół białego nosa (WNS) i zabił miliony hibernujących nietoperzy w Ameryce Północnej w ciągu ostatniej dekady. Zmiany w względnej obfitości nietoperzy w krajobrazie zaobserwowano wkrótce po odkryciu WNS (Dzal i wsp., 2011), a modele populacji oparte na liczebności nietoperzy w hibernaculi podkreślały dramatyczny spadek populacji dotkniętych chorobą (Frick et al., 2010, 2017). Po ponad dziesięciu latach od pierwszego zaobserwowania WNS (Blehert i wsp., 2009), coraz lepiej rozumie się przyczyny i patofizjologię choroby (Lorch i wsp., 2011, Warnecke i wsp., 2012, 2013; , 2015, Frick i wsp., 2016, McGuire i wsp., 2017, Mayberry i wsp., 2018).
[patrz też: trosicam 15 mg, najsmieszniejsze nazwiska, pro kolin ]